Zgromadzenia (już nie) publiczne?

Zdaniem partii rządzącej prawo zgromadzeń publicznych wymaga ulepszenia. Nowelizacja miałaby wprowadzać hierarchię wśród organizatorów. Pierwszeństwo uzyskałyby zgromadzenia organizowane przez rząd. Następnie kościoły, a dopiero w dalszej kolejności imprezy cykliczne, takie jak na przykład Marsz Niepodległości. Ponadto, nowa ustawa dodaje wojewodów, jako organy mogące decydować o wydaniu zgody na zorganizowanie zgromadzenia.

zgromadzenia_publiczne