Monthly Archive:: Listopad 2020

nowacka-gaz-lazienkowska

Bezczelność przewodniczącej Inicjatywy Polskiej

Przewodnicząca Inicjatywy Polskiej bezczelnie straszy, że rozliczy policjantów, którzy podjęli działania w związku z oczywistymi wykroczeniami. Art. 13 ust. 5 ustawy prawo o ruchu drogowym jasno mówi, że na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym …