Świat wspólnie przeciwko zmianom klimatu

4 listopada wchodzi w życie Paryskie Porozumienie Klimatyczne. Do 4 października zostało ono ratyfikowane przez 63 kraje, które odpowiadają za 52% światowej emisji gazów cieplarnianych. Jest to niezwykle ważny krok w walce z globalnym ociepleniem! Musimy być świadomi tego, że troska o planetę, na której mieszkamy jest niezbędna. Paryskie Porozumienie Klimatyczne jest jednym z wielu, jakie nas czekają istotnych kroków prowadzących do lepszego jutra!

paryskie_porozumienie_klimatyczne