Stanowisko stowarzyszenia Inicjatywa Polska w sprawie strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka

centrum_zdrowia_dziecka

Stanowisko stowarzyszenia Inicjatywa Polska w związku ze strajkiem pielęgniarek i położnych pracujących w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka

W dniu 24 maja rozpoczął się strajk pielęgniarek i położnych w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W związku z notorycznym niedotrzymywaniem płacowych obietnic,skandalicznie niskimi zarobkami, nie mogąc zapewnić właściwej opieki na odpowiednio wysokim poziomie bezpieczeństwa, związek zawodowy pielęgniarek i położnych w Centrum Zdrowia Dziecka sięgnął po ostateczną formę protestu. Wieloletnie zaniedbania kolejnych rządów, doprowadziły do groźnej dla małych pacjentów sytuacji, kiedy to na oddziałach CZD brakuje personelu pielęgniarskiego. Wykonywana przez pielęgniarki i położne praca jest obciążająca psychicznie, ale i fizycznie. Pielęgniarki i położne właśnie dlatego strajkują ponieważ mają poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie swoich małych podopiecznych. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjenta, szanując i wspierając pracowników w walce o swoje prawa, Inicjatywa Polska popiera postulaty płacowe związków zawodowych oraz postulat zwiększenia liczby etatów pielęgniarskich w Centrum Zdrowia Dziecka. Członkowie i członkinie naszego stowarzyszenia popierają protest pielęgniarek, które walczą nie tylko o godność pracowników, ale i pacjentów.
Inicjatywa Polska