Pieniądze na edukację użyte na spłatę ŚDM

Jak zauważa Inicjatywa Polska, pieniądze z rezerw subwencji oświatowej zostały przez rząd przeznaczone na spłatę miejsc noclegowych dla pielgrzymów. Koszty te miała pierwotnie pokryć archidiecezja. Stało się jednak inaczej i o 1,2 miliona złotych zostały uszczuplone rezerwy na polską oświatę.

Bardzo dobrze, że Inicjatywa Polska porusza takie sprawy. Społeczeństwo powinno mieć świadomość, co dzieje się z naszymi pieniędzmi.

sdm